Vores uddannelse

Vores uddannelse

Spm: Kan jeg komme ned og få et prøvedyk?
Svar: Vi afholder fra tid til anden prøvedyk i klubben. Det koster normalt 150 kr. Prisen modregnes i kursusgebyr, såfremt man påbegynder et kursus hos os. Hold øje med vores kalender. Er der ikke slået et prøvedyk op i kalenderen så kontakt os for kommende datoer. Vi laver normalt ikke prøvedyk for enkelt personer idet vi ellers ikke ville bestille andet.

Spm: Er der mulighed for at leje udstyr til Jeres uddannelse?
Svar: Som udgangs punkt: nej. Vi har vurderet at vi hellere vil bruge vores klubs penge på fællesudstyr såsom både, motorer og andet materiel end på indkøb af elevudstyr. Det kan dog ikke udelukkes at det er mulig at leje fra en dykkerbutik, men det vil sansynligvis koste lige så meget som hvis man køber noget lettere brugt udstyr. Vi stiller dog en af klubbens fælles trykflaske til rådighed under uddannelse.

Spm: Jeg ved ikke meget om dykkerudstyr og hvad jeg skal købe. Hjælper I med det?
Svar: Ja. Den første undervisnings aften går med vejledning i udstyrskøb, hvor vi også vil hjælpe med at koordinere indkøbene for derigennem at kunne opnå noget rabat. Har du spørgsmål til noget bestemt udstyr svarer vi også gerne på det.

Spm: Jeg har allerede et dykkercertifikat som jeg tog på en weekend i udlandet. Kan jeg ikke bare dykke med det?
Svar: Med et PADI OW eller tilsvarende certifikat er man ligestillet med en CMAS 1* dykker og kan dykke som sådan i klubben. Dvs. man skal dykke med en erfaren dykker til max 18 m. I Aquarius er CMAS 1* betragtet som et midlertidigt certifikat idet vi helst vil have folk op på CMAS 2* niveau. Med et OW kan du starte på et CMAS 2* kursus.

Spm: Jeg har vandskræk. Kan jeg stadigvæk dykke?
Svar: Hvis du ikke kan lide vand så bør du nok lige overveje endnu engang om dykning er noget for dig. Du kommer jo trods alt til at have hovedet under vand en stor del af tiden.

Spm: Hvad hvis jeg ikke kan bestå prøverne?
Svar: Vi har endnu ikke oplevet nogen, der ikke har kunnet bestå vores uddannelse. Klarer du ikke en prøve i første forsøg, så bliver du blot ved indtil den er gennemført. Vi bruger den tid der skal til for at færdiguddanne vores kursister.